Dasar Iman

Kami percaya:


·  Kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi.


·  Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita;


·  Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria


·  Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,

   disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 


·  Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati;


·  Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa; 


·  Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.


·  Aku percaya kepada Roh Kudus;


·  Gereja yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus;


·  Pengampunan dosa;


·  Kebangkitan orang mati;


·  dan hidup yang kekal. 


Amin.